Ostatní služby

  • zpracování projektové dokumentace – pasporty stávajících objektů bytových, výrobních a skladových prostor, novostavby pozemních staveb
  • statické výpočty a návrhy staveb a ocelových konstrukcí - zajištěno smluvně s osobami s příslušným oprávněním
  • zajištění stavebně geologického průzkumu a měření pronikání radonu z podloží – vše s osobami s patřičným oprávněním
  • zajištění zeměměřičských prací a služeb – vytyčování hranic, zaměření skutečného provedení staveb, zpracování geometrických plánů novostaveb a oddělení parcel, vytýčení novostaveb – vše s osobami s patřičným oprávněním
  • služby v oblasti BOZP a PO - zajištěno smluvně s osobami s příslušným oprávněním
  • zajištění zemních prací traktorbagrem – smluvní
  • zámečnická výroba – vlastní i smluvní
  • vedení účetnictví, jednoduchá daňové evidence, daňové a účetní poradenství - vlastní i smluvní
  • ohýbání výztuží do stavebních konstrukcí a výroba věnců dle výkres. dokumentace, popřípadě dle domluvy ve stavebninách

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kde nás najdete