KOBODAS INDUSTRY s.r.o.

Nádražní 272, Koryčany

Tel.: +420 573 332 801

Mob: +420 724 828 352

Vážení zákazníci, na naše služby se můžete spolehnout na 100%.


Svědčí o tom i reference našich zákazníků:


Ing. Karol Skyba


Sme chatári zo Zdravej Vody a v roku 2015 sme sa spolu s manželkou rozhodli zrekonštruovať našu rodičovskú chatu v Koryčanoch.
Oslovili sme Stavebniny KOBODAS INDUSTRY s.r.o. na spoluprácu, ktorá trvá dodnes. Spoznali sme priateľský a pracovitý tím pod vedením Ondru Daníčka.
Naše nápady vždy dokázali zrealizovať, v požadovanej kvalite a dohodnutom termíne vynaložili maximálne úsilie. Spoločne vďaka dobrej logistike a dodávke potrebných stavebných materiálov sme vybudovali krásnu chatu v príjemnom prostredí, kde užívame v komunite chatárov všetky voľné chvíle.
Týmto ďakujeme stavebninám KOBODAS INDUSTRY za možnosť spolupracovať, celému tímu prajeme pevné zdravie a veľa spokojných zákazníkov.

Ing. Karol Skyba
systémový manažér


Jaroslav Škvařil


Ve stavebninách KOBODAS INDUSTRY s.r.o. nakupujeme často, líbí se nám široká nabídka, rychlé dodání, odborný servis, ale také ochota a přístup jejich zaměstnanců.
KOBODAS INDUSTRY s.r.o. nám je nápomocné nejen při navrhování a realizování stavebních úprav našeho výrobního areálu, ale také pro drobné opravy či odbornou konzultaci našich projektů.

Jaroslav Škvařil
CERIA, s.r.o.
Heinrichova 49/229
602 00 BRNO